Prvi regionalni simpozijum na temu: “Prevencija, dijagnostika i tretman premalignih promjena na grliću maternice” 05-07.05.2022. godine, Tuzla

Prema podacima iz Registra raka u FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBIH, Zavoda za javno zdravstvo TK broj oboljelih od raka grlića maternice ima blagi trend rasta. Prevencija raka grlića maternice se smatra jednim od najpreventabilnijih sa kojom  ginekolozi i perinatolozi unapređuju reproduktivno zdravlje žena i spašavaju brojne živote.

Udruženje ginekologa i perinatologa TK su organizovali Prvi regionalni simpozij na temu: “Prevencija, dijagnostika i tretman premalignih promjena na grliću maternice” uz poziv eminentnim stručnjacima iz regiona i šire koji se bave ovom problematikom u zaštiti reproduktivnog zdravlja žene (www.udruzenje-ginekologa.ba).

Firma Bawariamed d.o.o. je uzela učešće na Prvom regionalnom simpozijumu kao sponzor i predstavila Stolicu za preglede i intervencije za upotrebu u ginekologiji i urologiji “medielle”.